Strona głównaGiełdaKatalog firmLinkiForumAktualnościTechnologieCennik Reklam


Poszukuję:

Oferuję:

Współpraca:

wejdź na giełdę »

dodaj ofertę »

Zysk ze skraplania. Oszczędna eksploatacja instalacji to niska temperatura powrotu

Rockwool - maty z wełny mineralnej

Dom zaklęty w kamień

Comando Remoto Digitale - cyfrowy sterownik modulujący

Uniwersalny kanał izolacyjny "Thermaflexalen"

więcej »

Ogrzewabie sali weselnej (0)

[S] Nowe pompki CO Grundfos i Wilo (0)

problem z ogrzewaniem w mieszkaniu (0)

Instalacja wodna z miedzi (0)

Rury miedziane (0)

więcej »

 
Technologie

Nowoczesne pompy ciepła i celowość ich zastosowania


Pompy ciepła są to urządzenia mające dwojakie zastosowanie. Mogą o­ne służyć jako jednostki wytwarzające ciepło do ogrzewania domów, obiektów publicznych (biura, szkoły, szpitale, baseny itp.), hal magazynowych i sportowych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Można je także stosować jako urządzenia obniżające temperaturę płynu chłodzącego używanego np. w chłodnictwie i klimatyzacji. Można oczywiście kojarzyć dwie strony, wykorzystując jednocześnie stronę zimną i ciepłą pompy ciepła.

Znakomitym miejscem, gdzie można zastosować pompę ciepła jest szeroko pojęty przemysł. Odbiór nadmiaru ciepła w tym przypadku nie musi być realizowany za pomocą tradycyjnych urządzeń chłodniczych, gdzie odebrane ciepło jest bezpowrotnie tracone. Zastosowanie w takich układach pompy ciepła pozwala w dowolny sposób wykorzystać darmową energię. Ciekawym przykładem przemysłowego wykorzystania pompy ciepła jest mleczarstwo, gdzie z jednej strony odbywa się schładzanie mleka, a z drugiej dostarczanie ciepła do innych procesów oraz ogrzewanie budynków i wody użytkowej.

Stosowanie pomp ciepła jest obecnie w pełni uzasadnione ekonomicznie. Eksploatacja instalacji grzewczej opartej na pompie ciepła jest zdecydowanie najtańsza. Koszt instalacji ogrzewania opartego na tradycyjnych nośnikach energii, takich jak węgiel, gaz ziemny, olej opałowy czy energia elektryczna jest znacznie wyższy niż w przypadku systemu z pompą ciepła. Pompa ciepła jako urządzenie napędzane energią elektryczną może, w celu obniżenia kosztów eksploatacji, pracować na tzw. nocnej taryfie, stąd też należy dążyć do minimalizowania czasu jej pracy w dzień.

Dobór pompy ciepła powinien być poprzedzony dokładnymi obliczeniami cieplnymi obiektu. W obliczeniach tych ujmuje się zyski ciepła jawnego i utajonego, infiltrację powietrza i jego wymianę. Istotne jest także położenie geograficzne, wiatry, nasłonecznienie i inne specyficzne czynniki istotne dla ogrzewania lub klimatyzacji obiektu. Jeżeli którykolwiek z tych czynników nie zostanie uwzględniony, wówczas bilans cieplny nie będzie zgodny z rzeczywistością. Może to spowodować poważną różnicę pomiędzy rzeczywistym, a wyliczonym zapotrzebowaniem mocy cieplnej. Konsekwencją tego będzie dobór pompy ciepła o nieodpowiedniej mocy. Pragniemy zwrócić uwagę na to, że nie musimy decydować się na dobór pompy ciepła na szczytową moc grzewczą obiektu. Powinno się rozważyć także wersję doboru pompy ciepła na moc średnią w układzie biwalentnym lub pracę pompy ciepła z dolnymi źródłami alternatywnymi. Obniża to w znacznym stopniu koszty inwestycyjne całej instalacji pompy ciepła. Zapotrzebowanie na moc szczytową występuje przez krótki czas (2-3 tygodni w roku). W związku z tym można zainstalować urządzenie pokrywające np. 70% zapotrzebowania mocy, a pozostałe 30% dostarczyć z innego źródła ciepła np. grzałkami elektrycznymi, piecem gazowym, itp., co spowoduje obniżenie kosztów inwestycji. Sterownik elektroniczny pompy ciepła w razie potrzeby sam uruchomi dodatkowe źródło ciepła na odpowiedni czas.

Ponadto, aby zastosować pompę ciepła pokrywającą zapotrzebowanie na moc szczytową musimy dysponować dolnym źródłem ciepła o wydajności zapewniającej osiągnięcie tej mocy. Wydajność tego źródła może być nieraz ograniczona wielkością terenu, brakiem wód podziemnych, brakiem innych możliwości pozyskiwania energii. W takim przypadku najczęściej stosowanym rozwiązaniem są układy biwalentne. Pozwalająone na zainstalowanie pompy ciepła o mocy mniejszej od rzeczywistych potrzeb cieplnych, dla której dostępne źródło ciepła będzie już wystarczające.

Koszt eksploatacji systemu grzewczego zależy także od jakości źródła górnego (np. centralnego ogrzewania). Grzejniki współpracujące z pompą ciepła muszą posiadać dobre parametry wydajnościowe przy niskich temperaturach zasilania (do 55°C). W przypadku starych instalacji CO może się to wiązać z wymianą całej instalacji grzewczej lub jej częściową modernizacją.

Pompy ciepła są urządzeniami przyjaznymi dla środowiska. Jako urządzenia napędzane energią elektryczną nie emitują o­ne żadnych zanieczyszczeń. Niska energochłonność urządzenia powoduje, że jego całkowity równoważnik efektu cieplarnianego jest niższy od prawie wszystkich innych systemów grzewczych.

2. ZASADA DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Pompy ciepła są urządzeniami, które pobierają ciepło o temperaturze niższej (np. około 0°C) ze źródła niskotemperaturowego, określanego jako tak zwane dolne źródło ciepła i oddają to ciepło o temperaturze wyższej do górnego źródła o temperaturze w okolicach + 60°C. Transport ciepła odbywa się kosztem doprowadzonej do pompy ciepła energii, zwykle elektrycznej. Ponieważ przepływ ciepła między dwoma ciałami zależy od różnicy temperatury między tymi ciałami, teoretycznie energię cieplną można pobierać ze źródła o dowolnej temperaturze (także poniżej 0°C). W praktyce stosowanie pomp ciepła jest ekonomicznie uzasadnione w przypadku, jeżeli pracująone z dolnym źródłem o temperaturze nie niższej niż minus 5°C.

W układach z pompą ciepła możliwe jest wykorzystanie zarówno strony ciepłej (górne źródło), jak i strony zimnej (dolne źródło). Stronę ciepłą wykorzystuje się np. do celów grzewczych, natomiast stronę zimną można wykorzystać w przypadku zapotrzebowania na chłód, a więc np. w klimatyzacji lub w chłodnictwie. W zależności od sposobu wykorzystania pompy ciepła należy dobierać ją ze względu na moc grzewczą lub moc chłodniczą. Efektywność działania pompy ciepła określona jest stosunkiem energii odebranej z pompy ciepła do energii włożonej w jej napęd.

3. PODSTAWY TEORETYCZNE POMP CIEPŁA

Pompa ciepła jest to urządzenie, którego celem działania jest dostarczać ciepło o temperaturze wyższej od temperatury otoczenia. Obieg termodynamiczny pompy ciepła jest obiegiem lewobieżnym, a różni się o­n od obiegu chłodniczego tylko tym, że temperatura To = Tot , gdzie To jest temperaturą źródła dolnego, a Tot jest temperaturą otoczenia. Współczynnik wydajności cieplnej PC nie charakteryzuje w całości obiegu termodynamicznego. Ciepło posiada różną wartość zależną od temperatury. Jeżeli temperatura górnego źródła PC będzie równa otoczeniu, to wtedy wartość ciepła dostarczanego przez nią będzie równa 0, natomiast współczynnik wydajności cieplnej będzie zawsze większy od jedności.

Pompy ciepła w gospodarce skojarzonej

Pompy ciepła w gospodarce skojarzonej charakteryzują się wysokim współczynnikiem wydajności cieplnej. W klasycznej pompie ciepła wykorzystujemy ciepło z górnego jej źródła. Jeżeli jednocześnie będzie wykorzystywane ciepło zarówno z dolnego jak i górnego jej źródła, to znaczy urządzenie to będzie jednocześnie grzało i chłodziło, wtedy mamy gospodarkę skojarzoną pompy ciepła, a realizowany w niej obieg termodynamiczny będzie obiegiem chłodniczo-grzejnym.

Przykładami gospodarki skojarzonej mogą być np. pompy ciepła stosowane w mleczarniach. W tym przypadku odprowadzane ciepło podczas chłodzenia mleka (dolne źródło ciepła) wykorzystywane jest do podgrzewania wody potrzebnej do celów technologicznych, np. mycie zbiorników i rurociągów, ogrzewanie pomieszczeń itd. Innym przykładem są pompy ciepła stosowane w zakładach przetwórstwa mięsnego. Ciepło odprowadzane z komór chłodniczych mięsa i wędlin, po przejściu przez pompę jest wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń (CO) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU).


Źródło: instalsystem.pl

dodano: 21:19, 13.11.2005

Przeczytaj inne...


Zysk ze skraplania. Oszczędna eksploatacja instalacji to niska temperatura powrotu

Rockwool - maty z wełny mineralnej

Dom zaklęty w kamień

Comando Remoto Digitale - cyfrowy sterownik modulujący

Uniwersalny kanał izolacyjny "Thermaflexalen"

Nagrzewnice powietrza - budowa, działanie, rodzaje

Kable i maty grzejne - nowa odsłona

Nowoczesne pompy ciepła i celowość ich zastosowania

Termiczna regulacja instalacji c.w.u.

Optymalne rozprowadzanie. Nowoczesne systemy dystrybucji gorącego powietrza z kominków.

Ogniwa i systemy fotowoltaiczne

Jak Vaillant testuje ogniwa paliwowe - różne obiekty, różne kraje

Bezpieczeństwo i wygoda . Szwedzki kocioł BIOAL z palnikiem retortowym.

Bezpieczeństwo i wygoda, czyli kotły na pelet

Ogrzewanie kominkowe jako system wspomagający c.o. w domu - współpraca z rekuperatorem

TATOU BAINS

Ogrzewanie powietrzne - współpraca z rekuperatorem

Gruntowe wymieniki ciepła

Brąz czy mosiądz

Ale bufor ! Kotły na paliwo stałe w u układzie zamkniętym.

Doprowadzenie powietrza do pomieszczeń

Pojemnościowe ogrzewacze wody. Kąpiel z satysfakcją.

Uderzenie hydrauliczne. Ostre hamowanie.

Nadmuch kontrolowany. Palniki wentylatorowe

Stalowe rozdzielacze w ofercie Purmo

Ogniwo za ogniwem, czyli grzejniki członowe

Ogrzewanie powietrzne miejscowe - nagrzewnice

Głowica termostatyczna S1 firmy Comap

Zawsze ciepła łazienka

Centralny System Zarządzania dużym budynkiem (BMS) - Inteligentne Budynki

Rura do wszystkiego

WODNE OGRZEWANIE ŚCIENNE

Gazowe kotły kondensacyjne

Energooszczędny, przyjazny dla środowiska... kocioł kondensacyjny

Systemy kominowe

Ogrzewanie Płaszczyznowe

System DGP

Prosimy o wsparcie !

 

Szukaj wg słowa kluczowego:

 

Ewol

Zakład Instalacyjno Budowlany Jerzy Hojda

PUH Krym Piotr Krym

Hb Studio Pracownia Projektowa

Eco-Expert

Geisser

Zenit Bau

Milenium Piotr Młynarczyk

ArtCore

AmperVolt Andrzej Bochenek

wejdź do katalogu »
dodaj firmę »

PIECE / KOTŁY

GRZEJNIKI

OSPRZĘT / AKCESORIA

RURY / WĘŻE / KSZTAŁTKI

IZOLACJE / USZCZELNIENIA

SYSTEMY KOMINOWE / WENTYLACJI / NADMUCHOWE

INNE ŹRÓDŁA ENERGII

OGRZEWACZE WODY / ZASOBNIKI

ARMATURA SANITARNA

NARZĘDZIA

MAGAZYNOWANIE ENERGII / ŹRÓDŁA

USŁUGI

Kotłownia

Ciepło z kominka.... czyli co zrobić żeby dobrze działał oraz jak ogrzać cały dom i czy jest to możliwe.

Jaka jest istota kotłów kondensacyjnych

Pompy ciepła

Jaka jest różnica pomiędzy brykietem a pellets ?

więcej »

VEKA AG wzmacnia swoją pozycję poprzez przejęcie konkurencyjnej firmy GEALAN.

Pliki cookies - Polityka prywatności

Akcyza na węgiel i koks

Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe

Kominki - elektryczna imitacja

więcej »


GiełdaKatalog firmLinkiForumAktualnościLeksykonTechnologieRegulaminFAQ (Pomoc)Cennik ReklamKontakt

 

Korzystanie z bezpłatnych mechanizmów serwisu oznacza akceptację jego regulaminu.


statystyka