Strona głównaGiełdaKatalog firmLinkiForumAktualnościTechnologieCennik Reklam


Poszukuję:

Oferuję:

Współpraca:

wejdź na giełdę »

dodaj ofertę »

Zysk ze skraplania. Oszczędna eksploatacja instalacji to niska temperatura powrotu

Rockwool - maty z wełny mineralnej

Dom zaklęty w kamień

Comando Remoto Digitale - cyfrowy sterownik modulujący

Uniwersalny kanał izolacyjny "Thermaflexalen"

więcej »

Ogrzewabie sali weselnej (0)

[S] Nowe pompki CO Grundfos i Wilo (0)

problem z ogrzewaniem w mieszkaniu (0)

Instalacja wodna z miedzi (0)

Rury miedziane (0)

więcej »

 
Technologie

Termiczna regulacja instalacji c.w.u.


Nowe przepisy dotyczące instalacji c.w.u.

Od 2003 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, zgodnie z którymi: „(...) Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C, przy czym instalacja ta powinna umożliwiać przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C(...)” Wymóg zapewnienia odpowiedniej temperatury wody w każdym punkcie czerpalnym obliguje jednocześnie do spełnienia innego warunku, a mianowicie by różnica temperatury wody w obrębie całego układu nie była większa niż 5°C. Instalacje regulowane w sposób tradycyjny (kryzami) nie zawsze pozwalają na utrzymanie tak ścisłego rygoru. Dlatego coraz większą uwagę przykłada się do termicznego równoważenia instalacji c.w.u.

Historia termicznej regulacji

Idea termicznej regulacji instalacji ciepłej wody wyposażonych w przewody cyrkulacyjne została zapoczątkowana i opatentowana w Danii w 1985 roku przez firmę Frese armatur A/S. Wtedy to wyprodukowany został pierwszy termostatyczny ogranicznik cyrkulacji TemCon, który za pośrednictwem wbudowanego elementu termostatycznego odcinał przepływ cyrkulacyjny po uzyskaniu przez wodę określonej temperatury (fot. 1). Do Polski TemCon trafił w 1996 roku. Zamontowany w wielu spółdzielniach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej pozwolił na rozpowszechnienie termicznej regulacji instalacji c.w.u. także w naszym kraju.

Od 1999 roku firma Frese produkuje regulator TemCon+ pozwalający na płynne nastawianie temperatury zamknięcia przepływu w zakresie 37÷65°C oraz przeprowadzanie termicznej dezynfekcji instalacji poprzez zintegrowany by-pass (fot. 2).

Idea regulacji termicznej

Układy c.w.u. wyposażone w termostatyczne ograniczniki cyrkulacji TemCon lub TemCon+ gwarantują dostarczenie ciepłej wody do wszystkich punktów czerpalnych nawet w bardzo rozległych instalacjach. Efekt ten uzyskiwany jest w wyniku zamykania przepływu przez regulatory Frese w pionach cyrkulacyjnych, do których ciepła woda dociera najprędzej i kierowania jej do kolejnych pionów, a w konsekwencji najodleglejszych punktów instalacji (rys. 1).

Przeważnie termiczne równoważenie oprócz wyregulowania instalacji pozwala na zaoszczędzenie energii cieplnej. Jest to możliwe dzięki zmniejszeniu nawet o połowę ilości cyrkulującej wody w porównaniu z układami tradycyjnymi. Ponadto regulatory TemCon i TemCon+ znacznie skracają czas oczekiwania na ciepłą wodę, co z kolei przekłada się na mniejszą produkcję ścieków i ograniczenie związanych z tym kosztów.

Zalety termostatycznego ogranicznika cyrkulacji TemCon+:


podziałka temperatury: od 37 do 65°C,

by-pass umożliwiający płukanie instalacji w dowolnej temperaturze wody,

siłownik elektryczny pozwalający na zautomatyzowanie procesu płukania,

możliwość walki z bakterią legionelli podczas pasteryzacji wody powyżej 70°C,

element termostatyczny umieszczony w głowicy bez kontaktu z wodą i wytrącającym się kamieniem,

korpus wykonany z mosiądzu odpornego na odcynkowanie,

powłoka galwaniczna korpusu przewidzianego do montażu w przewodach ze stali nierdzewnej,

dokładność ± 2°C,

zabezpieczenie przed manipulacją,

prosta obsługa i czyszczenie.
Dobór nastawy temperatury

Temperaturę, dla której termostatyczny ogranicznik cyrkulacji TemCon+ będzie zamykał przepływ określa się na podstawie obliczeń strat ciepła w przewodach, na których regulator będzie zainstalowany. Jeśli, na przykład, w punkcie czerpalnym na najwyższej kondygnacji temperatura wody ma być równa 55°C, a strata ciepła w pionie cyrkulacyjnym spowoduje schłodzenie wody o 3°C, to nastawa na TemCon+ u podstawy pionu cyrkulacyjnego powinna być równa 52°C. Częstym błędem jest dodawanie spadku temperatury wody w pionie do wartości pożądanej w wymienionym punkcie czerpalnym. TemCon+ nastawiony na temperaturę 58°C może się nie zamykać, przez co instalacja będzie rozregulowana.

Problem twardości wody

Element termostatyczny regulatora TemCon+ umieszczono w głowicy nie mającej kontaktu z wodą. Dzięki takiemu rozwiązaniu kamień osadza się jedynie na grzybku zaworu, a termostat wolny od osadów pracuje bezawaryjnie. Po wykręceniu głowicy grzybek można poruszać nie doprowadzając do rozszczelnienia regulatora. Przepływ cyrkulacyjny wypłukuje wszelkie zanieczyszczenia.

By-pass – nowy sposób na legionellę

Trwająca od kilkunastu lat dyskusja na temat zwalczania bakterii legionelli sprowokowała kolejną innowację techniczną. W regulatorze TemCon+ umieszczony został by-pass. To nowatorskie rozwiązanie, nie spotykane w innych urządzeniach tego typu, sprawia, że możliwy jest przepływ wody przez termostatyczny ogranicznik cyrkulacji nawet gdy grzybek zaworu, sterowany termostatem, znajduje się w pozycji zamkniętej, a więc także podczas termicznej dezynfekcji instalacji.

Zintegrowany by-pass jest zaworem wyskalowanym w wartościach Kv = 0÷0,3 m³/h, niezależnym od elementu termostatycznego. Pozwala na przeprowadzenie płukania instalacji w dowolnej temperaturze wody. Istotną cechą tego rozwiązania jest możliwość uzyskania ciągłego przepływu małej ilości wody w każdym pionie cyrkulacyjnym niezależnie od pozycji termostatu. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia walki z bakterią legionelli rozwijającą się najszybciej w elementach instalacji, w których nie występuje przepływ wody lub jest o­n sporadyczny. Jak łatwo zauważyć, brak by-passu powoduje okresowe wstrzymanie przepływu w wyniku zadziałania elementu termostatycznego i zastój wody w pionach cyrkulacyjnych.

Jeśli w instalacji wyposażonej w regulatory TemCon+, będzie utrzymywana temperatura nie niższa niż 55°C, a przepływ nie ulegnie zahamowaniu, bakteria legionelli nie uzyska odpowiednich warunków do rozwoju.

Siłowniki elektryczne

Dzięki zastosowaniu siłowników elektrycznych istnieje możliwość zautomatyzowania procesu dezynfekcji lub płukania instalacji (fot. 3). Siłowniki podłączone do automatyki węzła lub kotłowni otworzą przepływ przez by-passy w momencie rozpoczęcia przegrzewu wody, a zamkną, gdy proces ten zostanie zakończony.

Drgania w instalacji

Instalacja, w której temperatura wody w przewodach cyrkulacyjnych osiągnie na tyle wysoką wartość, że wszystkie termostatyczne ograniczniki cyrkulacji zostaną zamknięte, narażona jest na brak przepływu. Oznacza to, że pompa cyrkulacyjna będzie tłoczyła wodę tylko w obrębie swojego korpusu. W zerowej wydajności pompy wzrasta ciśnienie, które w skrajnych sytuacjach może powodować podnoszenie grzybków zaworów w regulatorach c.w.u. i wymuszanie niekontrolowanego przepływu przez piony cyrkulacyjne. Konstrukcja różnego rodzaju regulatorów termostatycznych przeznaczonych dla instalacji c.w.u. sprawia, że w większości przypadków mogą o­ne zamykać przepływ, jeśli ciśnienie wytwarzane przez pompę cyrkulacyjną nie przekracza 100 kPa. Wyższe ciśnienie powoduje, że regulator próbując zamknąć przepływ, zaczyna drgać i tym samym wywołuje uciążliwe efekty akustyczne. W tej sytuacji otwarcie by-passów w regulatorach TemCon+ może poprawić jakość pracy instalacji, umożliwić poprawną regulację termiczną i odciążyć pompę.

Dezynfekcja

Nowe przepisy nakładają obowiązek dostosowania instalacji c.w.u. do okresowej dezynfekcji termicznej przeprowadzanej w temperaturze wody nie niższej niż 70°C. Przewody, armatura i układ technologiczny przygotowania ciepłej wody muszą spełniać ten warunek. Bardzo istotny jest jednak fakt, że dezynfekcja termiczna nie jest jeszcze zalecana, a tym bardziej obligatoryjna. Być może stanie się tak w przyszłości. Wówczas w każdym punkcie czerpalnym konieczne będzie zainstalowanie baterii termostatycznej, bądź produkowanego przez Frese armatur A/S termostatycznego zaworu mieszającego MixCon, który pozwoli na uniknięcie poparzeń.

Problem legionelli nie został jeszcze w Polsce dobrze rozpoznany. Zgodnie z wynikami podanymi przez Brytyjskie Public Health Laboratory Service w 1998 roku na milion osób zamieszkujących w Europie wystąpiły cztery zachorowania wywołane bakterią legionelli. Oznacza to, że po przebudowie wszystkich instalacji w Polsce liczba zachorowań na zapalenie płuc wywołanych legionellozą powinna zmniejszyć się o około 160 przypadków w skali roku (dla porównania w tym samym przedziale czasu w Anglii odnotowuje się około 200 zachorowań). Mimo, że nie są to wyniki alarmujące, w wielu krajach nadal toczą się dyskusje na temat najskuteczniejszych metod zwalczania legionelli.


Źródło: www.polskiinstalstor.com.pl

dodano: 21:17, 13.11.2005

Przeczytaj inne...


Zysk ze skraplania. Oszczędna eksploatacja instalacji to niska temperatura powrotu

Rockwool - maty z wełny mineralnej

Dom zaklęty w kamień

Comando Remoto Digitale - cyfrowy sterownik modulujący

Uniwersalny kanał izolacyjny "Thermaflexalen"

Nagrzewnice powietrza - budowa, działanie, rodzaje

Kable i maty grzejne - nowa odsłona

Nowoczesne pompy ciepła i celowość ich zastosowania

Termiczna regulacja instalacji c.w.u.

Optymalne rozprowadzanie. Nowoczesne systemy dystrybucji gorącego powietrza z kominków.

Ogniwa i systemy fotowoltaiczne

Jak Vaillant testuje ogniwa paliwowe - różne obiekty, różne kraje

Bezpieczeństwo i wygoda . Szwedzki kocioł BIOAL z palnikiem retortowym.

Bezpieczeństwo i wygoda, czyli kotły na pelet

Ogrzewanie kominkowe jako system wspomagający c.o. w domu - współpraca z rekuperatorem

TATOU BAINS

Ogrzewanie powietrzne - współpraca z rekuperatorem

Gruntowe wymieniki ciepła

Brąz czy mosiądz

Ale bufor ! Kotły na paliwo stałe w u układzie zamkniętym.

Doprowadzenie powietrza do pomieszczeń

Pojemnościowe ogrzewacze wody. Kąpiel z satysfakcją.

Uderzenie hydrauliczne. Ostre hamowanie.

Nadmuch kontrolowany. Palniki wentylatorowe

Stalowe rozdzielacze w ofercie Purmo

Ogniwo za ogniwem, czyli grzejniki członowe

Ogrzewanie powietrzne miejscowe - nagrzewnice

Głowica termostatyczna S1 firmy Comap

Zawsze ciepła łazienka

Centralny System Zarządzania dużym budynkiem (BMS) - Inteligentne Budynki

Rura do wszystkiego

WODNE OGRZEWANIE ŚCIENNE

Gazowe kotły kondensacyjne

Energooszczędny, przyjazny dla środowiska... kocioł kondensacyjny

Systemy kominowe

Ogrzewanie Płaszczyznowe

System DGP

Prosimy o wsparcie !

 

Szukaj wg słowa kluczowego:

 

Zakład Instalacyjno Budowlany Jerzy Hojda

PUH Krym Piotr Krym

Hb Studio Pracownia Projektowa

Eco-Expert

Geisser

Zenit Bau

Milenium Piotr Młynarczyk

ArtCore

AmperVolt Andrzej Bochenek

Futur

wejdź do katalogu »
dodaj firmę »

PIECE / KOTŁY

GRZEJNIKI

OSPRZĘT / AKCESORIA

RURY / WĘŻE / KSZTAŁTKI

IZOLACJE / USZCZELNIENIA

SYSTEMY KOMINOWE / WENTYLACJI / NADMUCHOWE

INNE ŹRÓDŁA ENERGII

OGRZEWACZE WODY / ZASOBNIKI

ARMATURA SANITARNA

NARZĘDZIA

MAGAZYNOWANIE ENERGII / ŹRÓDŁA

USŁUGI

Kotłownia

Ciepło z kominka.... czyli co zrobić żeby dobrze działał oraz jak ogrzać cały dom i czy jest to możliwe.

Jaka jest istota kotłów kondensacyjnych

Pompy ciepła

Jaka jest różnica pomiędzy brykietem a pellets ?

więcej »

VEKA AG wzmacnia swoją pozycję poprzez przejęcie konkurencyjnej firmy GEALAN.

Pliki cookies - Polityka prywatności

Akcyza na węgiel i koks

Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe

Kominki - elektryczna imitacja

więcej »


GiełdaKatalog firmLinkiForumAktualnościLeksykonTechnologieRegulaminFAQ (Pomoc)Cennik ReklamKontakt

 

Korzystanie z bezpłatnych mechanizmów serwisu oznacza akceptację jego regulaminu.


statystyka