Strona głównaGiełdaKatalog firmLinkiForumAktualnościTechnologieCennik Reklam


Poszukuję:

Oferuję:

Współpraca:

wejdź na giełdę »

dodaj ofertę »

Zysk ze skraplania. Oszczędna eksploatacja instalacji to niska temperatura powrotu

Rockwool - maty z wełny mineralnej

Dom zaklęty w kamień

Comando Remoto Digitale - cyfrowy sterownik modulujący

Uniwersalny kanał izolacyjny "Thermaflexalen"

więcej »

Ogrzewabie sali weselnej (0)

[S] Nowe pompki CO Grundfos i Wilo (0)

problem z ogrzewaniem w mieszkaniu (0)

Instalacja wodna z miedzi (0)

Rury miedziane (0)

więcej »

 

Aktualności

Ograniczenie emisji Co2 krótko i zwięźle.

Występowanie efektu cieplarnianego spowodowane jest emitowaniem do atmosfery różnych związków takich jak para wodna, dwutlenek węgla, metan, ozon, freony.


Gazy te powstają ze źródeł naturalnych, jak również w wyniku działalności człowieka - tzw. antropogeniczna emisja gazów. Gazem odpowiadającym w około 50 % za występowanie efektu cieplarnianego jest dwutlenek węgla. Emitowany jest on do atmosfery przy procesach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opartych o spalanie paliw. Spaliny wprowadzają do atmosfery oprócz CO2 również N2, H20, CO, SOx, NOx oraz cząstki stałe pod ciśnieniem bliskim atmosferycznemu i w podwyższonej temperaturze.
Najpoważniejszym źródłem emisji CO2 jest spalanie węgla kamiennego, który charakteryzuje się wysoką zawartością pierwiastka węgla w stosunku do wartości opałowej. Energetyka polska w wiekszośći oparta o węgiel, jest tu ogromnym źródłem emisji.


Emisja CO2 może zostać ograniczona poprzez poprawę sprawności energetycznej [3,4"> i/lub poprzez zastosowanie oddzielania dwutlenku węgla w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wpływ sprawności elektrowni oraz użytego paliwa na emisję CO2 pokazano na rys.l. Obliczenia wykonano dla spalania paliwa węglowego i gazu ziemnego w powietrzu atmosferycznym.

Ograniczyć emisję dwutlenku węgla można również poprzez zastosowanie metod wychwytywania CO2. Wyróżnia się 5 grup systemów wychwytywania dwutlenku węgla, w procesach których stosuje się separację CO2:


1. Grupa zawierająca wszystkie sposoby wytwarzania mocy oparte na spalaniu paliw kopalnych, w których CO2 usuwane jest ze spalin.

2. Grupa obejmująca procesy separacji CO2 z paliwa gazowego lub gazu syntezowego przed procesem spalania.

3. Grupa zawierająca procesy, w których paliwo jest spalane w atmosferze tlenu z recyrkulowanym dwutlenkiem węgla lub parą wodną - technologia oxyfuel.

4.

Grupa, w której separacja węgla z paliwa następuje przed procesem spalania - proces Hydro­carb.

5. Grupa procesów do oddzielania CO2 wykorzystująca ogniwa paliwowe.

Systemy te mają na celu zwiększenie stężenie CO2 w gazach poddawanych separacji. Separacja może następować z gazów odlotowych jak również z gazu procesowego.

Sam proces separacji dwutlenku węgla można podzielić na: absorpcję, adsorpcję, separację membranową oraz metody kriogeniczne. Każdy z tych procesów może być stosowany we wszystkich metodach wychwytywania.METODY WYCHWYTYWANIA DWUTLENKU WĘGLA


1. Separacja CO2 po procesie spalania

2. Separacja CO2 przed procesem spalania

3. Procesy połączone z konwersją CO

4. Procesy bez konwersji CO do CO2

5. Procesy spalania paliw w atmosferze tlenu z recyrkulacją CO2

6. Proces separacji węgla z paliwa - proces Hydrocarb

7. Wykorzystanie ogniw paliwowych do obniżenia emisji CO2

—————


SPOSOBY ODDZIELANIA CO2 Z GAZÓW


1. Absorpcja chemiczna i fizyczna.

2. Separacja membranowa

3. Metody kriogeniczne


Jak wszem wiadomo periodyk.info/protokol-z-kioto-zobowiazania Protokoł z Kioto

do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zobowiązuje RP do:

- poprawy efektywności energetycznej w od­powiednich sektorach gospodarki krajowej;

- ochrony i zwiększenie efektywności pochła­niaczy i zbiorników gazów cieplarnianych nieobjętych Protokołem montrealskim, uwzględniając swoje zobowiązania wynikają­ce z odpowiednich porozumień międzynaro­dowych w zakresie ochrony środowiska; wspieranie zrównoważonej gospodarki leś­nej, zalesiania i odnowień.


w pracy oparto się o:


[1"> Meisen A., Shuai X.: Research and development issues in CO2 capture. Energy Conversion and Manag-ment 1997, vol. 38, str. S37 - S42.

[2"> Chmielniak T.J., Chmielniak T.: Separacja CO2 z procesów energetycznego przetwórstwa paliw. Rozdział 11 z pracy zbiorowej pod redakcją Sciążko M., Zieliński H.: Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy. Wydawnictwo IChPW i IGSMiE PAN, Zabrze - Kraków 2003.


[3"> Kotowicz J., Kotowicz R.: Analiza efektywności elektrowni gazowo - parowych. Rynek Energii 2004, nr 3.

[4"> Kamrat W.: Technologie energetyczne wykorzystujące przyjazne źródła energii. Rynek Energii 2005, nr 1.--- Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Źródło: Artelis

dodano: 18:21, 18.11.2009


 

Szukaj wg słowa kluczowego:

 

Ewol

Zakład Instalacyjno Budowlany Jerzy Hojda

PUH Krym Piotr Krym

Hb Studio Pracownia Projektowa

Eco-Expert

Geisser

Zenit Bau

Milenium Piotr Młynarczyk

ArtCore

AmperVolt Andrzej Bochenek

wejdź do katalogu »
dodaj firmę »

PIECE / KOTŁY

GRZEJNIKI

OSPRZĘT / AKCESORIA

RURY / WĘŻE / KSZTAŁTKI

IZOLACJE / USZCZELNIENIA

SYSTEMY KOMINOWE / WENTYLACJI / NADMUCHOWE

INNE ŹRÓDŁA ENERGII

OGRZEWACZE WODY / ZASOBNIKI

ARMATURA SANITARNA

NARZĘDZIA

MAGAZYNOWANIE ENERGII / ŹRÓDŁA

USŁUGI

Kotłownia

Ciepło z kominka.... czyli co zrobić żeby dobrze działał oraz jak ogrzać cały dom i czy jest to możliwe.

Jaka jest istota kotłów kondensacyjnych

Pompy ciepła

Jaka jest różnica pomiędzy brykietem a pellets ?

więcej »

VEKA AG wzmacnia swoją pozycję poprzez przejęcie konkurencyjnej firmy GEALAN.

Pliki cookies - Polityka prywatności

Akcyza na węgiel i koks

Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe

Kominki - elektryczna imitacja

więcej »


GiełdaKatalog firmLinkiForumAktualnościLeksykonTechnologieRegulaminFAQ (Pomoc)Cennik ReklamKontakt

 

Korzystanie z bezpłatnych mechanizmów serwisu oznacza akceptację jego regulaminu.


statystyka